Kölcsönzés menete

Minden klubalkalomkor ki lesz jelölve egy ügyeletes, aki kezeli a játékok számítógépes nyilvántartását. Az ügyeletes minden esetben a játéktár előtti asztalnál tartózkodik, ott játszik, ezért az ő körében ne zavarjuk, várjunk türelmesen a sorunkra. Ha egy játékot nem találsz a szekrényekben, akkor azt egy erre alkalmas eszközön (saját mobiltelefon, táblagép, egyéb) meg tudod keresni, és a játék szekrény és polc számát ismerve a játékot megleled. Ha a játék a 23-30-as szekrényben van elhelyezve, akkor minden esetben szólj az ügyeletesnek, aki a játéktárból odaviszi neked a játékot.

Minden esetben a játékot kivevő vagy kölcsönző játékos felel annak épségéért, ezért játékostársait figyelmeztesse, hogy a játék fölött és közben ne étkezzenek, és lehetőleg nyitott italos edényeket ne tároljanak az asztalokon. A klub vezetője vagy az egyesület tagjai bármikor figyelmeztethetik a játékosokat, akik nem tartják be az étkezési és italozási szabályokat.

 1. A játékok helyben játszása az alábbiak szerint működik:
 2. Egy asztaltársaság csak egy játékot vehet ki a játéktárból helyben játszásra. Maximum 3 db kiegészítő vehető ki az 1 db alapjáték mellé.
 3. Mindenki, aki játékot akar kivenni helyben játszásra, ezt csak az ügyeletes segítségével teheti meg. Az ügyeletes beviszi a klub tabletjébe az adott személy adatait, és kitölti a játékra vonatkozó részt. Aki nem járul hozzá az adatai kezeléséhez, nem vehet ki játékot.
 4. Minden látogatónak egy darab sorszámozott ún. látogatói játékjegye van, amit a kivett játék helyére kell betenni a szekrénybe. Ezt akkor kapja vissza, ha a játékot (játékokat) visszahozta.
 5. A játék átvétele után azonnal, de legkésőbb a setupnál jelezni kell az ügyeletesnek, ha a játék hiányos vagy sérült, ellenkező esetben a felelősség azt terheli, aki a játékot kivette.
 6. A visszahozott játékokat az azt visszahozó köteles bemutatni az ügyeletesnek, aki ellenőrizheti annak hiánytalanságát, állapotát. Hiányos, megrongálódott társasjáték esetén a klubvezető figyelmeztetheti vagy kártérítésre kötelezheti azt, aki a játékot kivette, kivéve, ha a kivételnél jelezték, hogy a játék hiányos vagy sérült. Amennyiben egy játék a klubban történő játszás közben megsérül, alkatrész veszik el belőle, stb., és a klubvezető úgy dönt, akkor az azt kivevő a játéknak az aktuális piaci árát köteles megfizetni, és a hiányos vagy megrongált játékot megkapja.
 7. A játék visszaadásakor az eredeti helyére kell visszatenni a játékot, az illető pedig visszakapja a játékjegyét.
 1. A játékok otthoni kölcsönzése az alábbiak szerint működik:
 2. Kölcsönzésre kizárólag 14. életévüket betöltött egyesületi tagok jogosultak.
 3. Egy egyesületi tag maximálisan 1 hetes határidővel kölcsönözhet 1 db játékot, melyet az ügyeletesnek bemutat. Maximum 3 db kiegészítő kölcsönözhető az 1 db alapjáték mellé.
 4. Mindenki, aki játékot akar kölcsönözni otthoni játszásra, ezt csak az ügyeletes segítségével teheti meg. Az ügyeletes a klub tabletjén kitölti a játékra vonatkozó részt, majd hozzárendeli az egyesületi tagok nyilvántartott listájából a kölcsönző személy adatait.
 5. Minden tagnak egy darab ún. tagi játékjegye van, amelynek száma megegyezik a tagsági igazolványa számával. Ezt a játékjegyet a kölcsönzött játék helyére kell betenni a szekrénybe. Ezt akkor kapja vissza, ha a játékot (játékokat) visszahozta.
 6. A játék átvétele után azonnal jelezni kell az ügyeletesnek, ha a játék hiányos vagy sérült, ellenkező esetben a felelősség azt terheli, aki a játékot kölcsönözte.
 7. A visszahozott játékokat a kölcsönző köteles bemutatni az ügyeletesnek, aki ellenőrizheti annak hiánytalanságát, állapotát. Hiányos, megrongálódott társasjáték esetén a klubvezető figyelmeztetheti vagy kártérítésre kötelezheti a kölcsönzőt, kivéve, ha a kölcsönzéskor azonnal jelezték, hogy a játék hiányos vagy sérült. Amennyiben egy játék a kölcsönzés alatt megsérül, alkatrész veszik el belőle, stb., és a klubvezető úgy dönt, akkor a kölcsönző a játéknak az aktuális piaci árát köteles megfizetni, és a hiányos vagy megrongált játékot megkapja.
 8. A játék visszaadásakor az eredeti helyére kell visszatenni a játékot, az illető pedig visszakapja a játékjegyét.
 1. Ha egy kölcsönző egy hét után nem juttatja vissza a játékot a klubba, akkor a klub késedelmi díjat számol fel, melynek összege 500 Ft megkezdett hetenként. A késedelmi díj összege minden megkezdett héttel halmozódik addig, amíg az megfizetésre nem kerül. Az a tag, aki nem viszi vissza időben a kikölcsönzött játékot, mindaddig, amíg nem tesz eleget visszaviteli és késedelmi díj fizetési kötelezettségének, nem kölcsönözhet további játékokat. Ez alól kivétel, aki megbetegszik, vagy egyéb okok miatt nem tudta visszavinni a játékot, és erről írásban haladéktalanul értesítette a klub vezetőjét. Ha valaki késedelmesen hoz vissza egy játékot, és nem fizeti ki a késedelmi díjat, nem vehet ki helyben játszásra sem játékot.

További információk